PREV
NEXT

Giới Thiệu

Liền Kề Geleximco Lê Trọng Tấn

LIỀN KỀ KHU A GELEXIMCO LÊ TRỌNG TẤN

Loại đường 13.5m
Lô A39 - lk3 : DT - 80 m2 - xây 3,5 tầng. Đường 13m. Hướng Đông Bắc giá 4,8 tỷ(gồm đất + nhà)
Lô A39-lk3 : DT - 80 m2 - xây 3,5 tầng. Đường 13m. Hướng Tây Nam giá 4.9 tỷ(gồm đất + nhà)
Lô A43-lk5: DT - 80 m2 - xây 3,5 tầng. Đường 13m. Hướng Đông Bắc hoặc Tây Nam giá 4.9 tỷ (gồm đất + nhà)
Lô A41-lk4: DT - 99 m2 - xây 3,5 tầng. Đường 13m. Hướng Bắc, giá 5.4 tỷ (gồm đất + nhà).
Lô A20-NV9: DT 104 m2 - xây 3,5 tầng. Đường 13m. Hướng Đông Bắc hoặc Tây Nam, giá 5.4 tỷ (gồm đất + nhà).
Lô A12-lk1: DT - 102 m2- xây 3,5 tầng. Đường 13m. Hướng Đông Bắc, giá 5,3 tỷ (gồm đất + nhà)
Lô A38- NV16: DT - 120 m2- xây 3,5 tầng. Đường 13m. Hướng Tây Nam hoặc hướng Đông giá 6 tỷ (Gồm đất + nhà)
Lô A11- NV5: DT - 120 m2- xây 3,5 tầng. Đường 13m. Hướng Tây Nam hoặc hướng Đông giá 6.2 tỷ (Gồm đất + nhà)
Lô A22- NV10: DT - 160 m2- xây 3,5 tầng. Đường 13.5m. Hướng Đông giá 7.9  tỷ(Gồm đất + nhà)
Lô A10- NV4: DT - 160 m2- xây 3,5 tầng. Đường 13.5m. Hướng Tây Nam giá 7.6  tỷ(Gồm đất + nhà)
Lô A36- NV15: DT - 120 m2- xây 3,5 tầng. Đường 13m. Hướng Nam hoặc hướng Bắc giá 5.9 tỷ (Gồm đất + nhà)
Lô A32- NV13: DT - 120 m2- xây 3,5 tầng. Đường 13m. hướng Đông giá 6.5 tỷ(Gồm đất + nhà)
Lô A33- NV14: DT - 114 m2- xây 3,5 tầng. Đường 13m. Hướng Nam  giá 6.5 tỷ(Gồm đất + nhà)

LIỀN KỀ KHU B GELEXIMCO LÊ TRỌNG TẤN

 • Khu B Geleximco Lê Trọng Tấn

• Đường 18.5m.

Lô B47 - LK : DT 85m2 hướng ĐN giá 46tr/m2.
Lô B19 - LK : DT 100m2 hướng ĐN giá 48 tr/m2 ( Ký trực tiếp chủ đầu tư, đóng tiền theo tiến độ).
Lô B21 - LK8 : DT 60m2 hướng TB giá 53tr/m2 (đường 18,5m).

• Đường 13.5m.

Lô B8 - LK : DT 90m2 hướng ĐN giá 48 tr/m2( mặt tiền 6m).
Lô B5 - LK : B46 DT 75m hướng ĐN giá 46tr/m2 ( mặt tiền 5m).
Lô B9 - LK : DT 90m2 hướng TB giá 49 tr/m2 ( mặt tiền 6m).
Lô B9 - LK : DT101m2 hướng TN giá 49 tr/m2 ( mặt tiền 7.5m đầu hồi ).
Lô B21 - LK : DT 60m2 hướng ĐN giá 43tr/m2.
Lô B37 - LK : DT 60m2 hướng ĐB giá 36tr/m2.
Lô B44 - LK : DT 60m2 hướng TN giá 44tr/m2. ( nhìn ra kênh, đường đôi rộng đẹp).
Lô B25 - NV : DT 120m2 hướng ĐN giá 30tr/m2 ( mặt tiền 6m, 2 mặt thoáng).
Lô B28 - LK : DT 100m2 hướng TN giá 29tr/m2 ( nhìn ra chợ).
Lô B26 - BT : DT 240m2 hướng ĐN giá 24tr/m2 ( biệt thự, mặt tiền 12m).
Lô B32 - BT : DT 240m2 hướng NAM giá 24tr ( biệt thự, nhìn vườn hoa).
Lô B34 - LK : DT 75m2 hướng NAM giá 34tr ( nhìn vào chợ )
Lô B50 - LK : DT 85m2 hướng ĐN giá 54tr ( mặt đường to cổng vào )
Lô B19 - LK : DT 100m2 hướng ĐN giá 46tr ( mặt đường to cổng vào )

LIỀN KỀ KHU C GELEXIMCO LÊ TRỌNG TẤN

• Đường 13.5m.
Lô C58 - LK :  DT 75m2 hướng TN giá 46 tr/m2 (mặt tiền 5m).
Lô C59 - LK :  DT 75m2 hướng TN giá 45 tr/m2 (mặt tiền 5m).
Lô C57 - LK : DT 54m2 hướng ĐB giá 46tr/m2.
Lô C57 - LK : DT 75m2 hướng ĐB giá 45 tr/m2.
Lô C53 - NV : DT 120m2 hướng ĐB giá 30 đến 33 tr/m2.
Lô C21 - NV : DT 160m2 hướng TN giá 35 tr/m2.
Lô C11 - NV : DT 160m2 hướng TB hoặc ĐN giá 35 đến 40tr/m2.
Lô C16 - NV : DT 160m2 hướng ĐN giá 36 tr/m2
Lô C5 - NV : DT 120m2 hướng TN giá 39tr/m2.
Lô C7 - LK : DT 95m2 hướng ĐN giá 48tr/m2.
Lô C8 - LK : DT 95m2 hướng ĐN giá 44tr/m2.
Lô C9 - LK : DT 95m2 hướng ĐB giá 42 tr/m2.
Lô C43 - LK : DT 80m2 hướng TN giá 43 tr/m2.
Lô C52 - LK : DT 80m2 hướng TB giá 48 tr/m2.
Lô C38 - NV : DT 114m2 hoặc TB giá 40tr/m2.
Lô C39 - NV : DT 114m2 hướng TB giá 40 tr/m2.
Lô C32 - BT : DT 320m2 hướng TN giá 31tr/m2.
Lô C13 - LK: DT 100m2 hướng ĐN giá 42tr/m2 ( nhìn sang nhà trẻ )
Lô C13 - LK: DT 100m2 hướng TB giá 42tr/m2
Lô C14 - LK: DT 100m2 hướng ĐN giá 42tr/m2
Lô C14 - LK: DT 100m2 hướng TB giá 42tr/m2
Lô C12 - BT: DT 260m2 hướng TB giá 35tr/m2 ( Chân 4 toà chung cư )
Lô C12 - BT: DT 260m2 hướng ĐN giá 35tr/m2 ( Chân 4 toà chung cư )

• Đường 20.5m.

Lô C24 - NV : DT 200m2 hướng ĐN giá 49tr/m2.
Lô C7 - LK : DT 95m2 hướng TB giá 89tr/m2.
Lô C8 - LK : DT 95m2 hướng TB giá 85tr/m2.
Lô C9 - LK : DT 95m2 hướng TB giá 85tr/m2.
Lô C10 - LK : DT 95m2 hướng TB giá 84tr/m2.
Lô C25 - NV : DT 145m2 hướng TN giá 47tr/m2.
Lô C27 - NV : DT 200m2 hướng ĐN giá 48tr/m2.( đường trục chính đô thị).

• Đường 25m.

Lô C40 - NV : DT 114m2 hướng ĐN giá 45tr/m2.
Lô C39 - NV : DT 114m2 hướng ĐN giá 51tr/m2.
Lô C38 - NV : DT 114m2 hướng ĐN giá 55tr/m2.

LIỀN KỀ KHU D GELEXIMCO LÊ TRỌNG TẤN

Đường 13.5m.
Lô D10 - NV : DT 108m2 hướng TN giá 33tr/m2 (bao tên).
Lô D10 - NV : DT 114m2 hướng TB giá 30 tr/m2.
Lô D14 - NV : DT 120m2 hướng TN giá 28 tr/m2.
Lô D48 - LK : DT 87m2 giá 33 tr/m2 ( mặt tiền 6m).
Lô D11 - NV : DT 120m2 gần chung cư hướng Tây Nam giá 40tr/m2.
Lô D25 - NV : DT 144m2, MT 6m, đường 13.5m, hướng TB, giá 32tr/m2.
Lô D3 - NV : DT 114m2 hướng Đông Nam giá 42tr/m2.
Lô D4 - NV : DT 120m2 hướng Tây Nam giá 39tr/m2 ( đất chưa xây, đối diện vườn hoa).
Lô D8 - NV : DT 120m2, xây thô 4 tầng, hướng TB, giá 4.9 tỷ/căn.(gồm cả đất và nhà)
Lô D6 - NV : DT 120m2, xây thô 4 tầng, hướng TN, 4,9 tỷ/căn.(Gồm cả đất và nhà).
Lô D6 - NV : DT 120m2 xây thô 4 tầng hướng ĐB giá 5,3 tỷ ( đất và nhà,đối diện vườn hoa).
Lô D13 - NV : DT 114m2, MT 6m, hướng ĐN, giá 5 tỷ/căn (gồm đất và nhà)
Lô D36 - NV : DT 200m2, MT 10m, hướng TB, giá 30 đến 35 tr/m2.
Lô D34 - BT : DT 300m2, MT 12m, hướng TB, giá 26 tr/m2 (đối diện trường học).
Lô D21 - NV: DT 160m2, MT 8m, hướng TB hoặc ĐN, giá 32 tr/m2.

• Đường 20.5m

Lô D10 - NV : DT 114m2 hướng ĐN giá 44tr/m2 ( đường 20.5m).
Lô D13 - NV : DT 114m2 hướng TB giá đất 39 tr/m2 + xây thô

• Đường 25m.

Lô D25 - NV : DT 144m2, MT 6m, đường 25m, hướng ĐN, giá 43 tr/m2.
Lô D24 - NV : DT 144m2, MT 6m, đường 25m, hướng ĐN, giá 49 tr/m2.
Lô D49 - NV : DT 144m2, MT 6m, đường 25m, hướng TB, giá 39 tr/m2.
Lô D28 - NV : DT 144m2, MT 6m, đường 25m, hướng ĐN, giá 45 tr/m2.

LIỀN KỀ GELEXIMCO LÊ TRỌNG TẤN

Tiếp nối những thành công sau hàng loạt dự án làm nên thương hiệu bất động sản của tập đoàn Geleximco như: An Bình City, Gelexia Riverside, Gemek Premium,... Mới đây, Geleximco đã chính thức ra mắt dự án nhà phố thương mại Liền Kề Lê Trọng Tấn - thuộc quần thể khu đô thị Geleximco tại Hoài Đức, Hà Nội.

 • Chủ đầu tư: Công ty CP XNK Tổng hợp Hà Nội (GELEXIMCO GROUP)
 • Vị trí: Dọc 2 bên đường Lê Trọng Tấn nối từ Láng Hoà Lạc xuống Quang Trung, Hà Đông
 • Quy mô: 135ha chia làm 4 khu A, B, C, D với quy mô dân số ước tính khoảng 26.069 người.
 • Tổng mức đầu tư: 3.000 tỷ VNĐ
 • Khu Biệt Thự Liền Kề thuộc quần thể KĐT Geleximco nằm trong phân khu C & D

VỊ TRÍ DỰ ÁN LIỀN KỀ GELEXIMCO LÊ TRỌNG TẤN

Khu liền kề Geleximco được quy hoạch nằm trên đường Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội. Đây là khu vực đầy tiềm năng phát triển khi UBND TP. Hà Nội quy hoạch làm đô thị vệ tinh kết nối trực tiếp vào khu vực trung tâm của thành phố chính vì vậy cơ sở hạ tầng giao thông & các công trình công cộng luôn được ưu tiên phát triển.

> Phía Bắc: Tiếp giáp đường Vành đai 3.5
> Phía Nam: Giáp trung tâm thương mại Aeon Mall Hà Đông
> Phía Đông: Giáp Dự án đầu tư Khu giáo dục Nguyễn Trãi
> Phía Tây: Khu liền kề biệt thự Geleximco A & B

Đặc biệt, dự án liền kề Geleximco Lê Trọng Tấn còn nằm trong trung tâm của nhiều KĐT lớn như: Vinhomes Thăng Long, Park City, khu đô thị An Hưng, KĐT Nam Cường - Dương Nội cùng nhiều toà căn hộ chung cư sức chứa hàng nghìn người, chính yếu tố này thúc đẩy sự phát triển của mô hình nhà ở shophouse (mô hình kết hợp giữa ở và kinh doanh, thương mại) luôn hấp dẫn các nhà đầu tư thông thái.

TIỆN ÍCH LIỀN KỀ GELEXIMCO LÊ TRỌNG TẤN

Biệt Thự Liền Kề Lê Trọng Tấn được xây dựng tại mặt phố đường Lê Trọng Tấn mặt đường 60m

Hạ tầng tiện ích xung quanh đã đi vào hoạt động 80%, với 8 tòa chung cư sắp xây dựng

Hiện đã xây 2 tòa chung cư ICID, khu C - D được quy hoạch đồng bộ với quy mô 3.000 tỷ

MẶT BẰNG THIẾT KẾ LIỀN KỀ GELEXIMCO THỰ LÊ TRỌNG TẤN

Khu liền kề Lê Trọng Tấn là sự kết hợp hoàn hảo giữa không gian kinh doanh sầm uất, nhộn nhịp với cuộc sống tiện nghi, đẳng cấp bao bọc bởi cảnh quan xanh mang đến vẻ đẹp chan hoà cùng thiên nhiên. Mỗi căn biệt thự liền kề Geleximco được thiết kế hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế với 3 tầng và 1 tum có diện tích linh hoạt từ 60m2 đến 357m2 .

 • Mặt tiền: 4m - 13m
 • Số tầng cao: 3 tầng và 1 tum
 • Mật độ xây dựng: 75%
 • Đường rộng 13,5m - 17,5m - 20,5m - 27m - 42m

Vị trí đắc địa

Nằm dọc hai trục đường đại lộ Lê Trọng Tấn, Hà Đông, trục đường chính phía Tây Hà Nội, quy hoạch đô thị đồng bộ và mở rộng, đông người lưu thông

Tiện ích đồng bộ

Biệt Thự Liền Kề Lê Trọng Tấn nằm trong quần thể được quy hoạch với đầy đủ tiện ích cao cấp phuc vụ cho gần 30.000 hộ dân sinh sống và làm việc

Tiềm năng tăng giá cao

Với việc đón đầu xu hướng mở rộng quy mô thành phố Hà Nội, nằm tại khu vực hạ tầng giao thông thuận tiện, các trung tâm lớn, bệnh viện siêu thị đang dần được triển khai đi vào hoạt đồng cuối 2019, sẽ thúc đẩy giá trị đất lên cao hơn nhiều lần so với thời điểm bây giờ

Giá trị gia tăng

Trong điều kiện khu chung cư có tỷ lệ lấp đầy cao, cộng đồng cư dân về khu vực này sinh sống ngày càng nhiều chắc chắn sẽ phát sinh nhiều giao dịch mua bán, phát triển dịch vụ. Đặc biệt là sự có mặt của tuyến đường vành đai 3.5

GIÁ BÁN BIỆT THỰ LIỀN KỀ GELEXIMCO LÊ TRỌNG TẤN

 • Giá Bán Các Căn liền kề diện tích từ 54m2 - 200m2
 • Giá Bán : 30 triệu đến 65 triệu tùy vị trí mặt đường
 • Giá Xây giao động từ 1 tỷ đến 1,8 tỷ/căn
 • Thanh toán 100% tiền đất và xây nhận sổ đỏ sau 20 ngày làm việc
 • Hotline : 0918196889

NHẬN ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DỰ ÁN

 

TOP