PREV
NEXT

Giới Thiệu

Liền Kề Geleximco Lê Trọng Tấn

LIỀN KỀ KHU A GELEXIMCO LÊ TRỌNG TẤN

Loại đường 13.5m
Lô A39 - lk3 : DT - 80 m2 - xây 3,5 tầng. Đường 13m. Hướng Đông Bắc giá 5,8 tỷ(gồm đất + nhà)
Lô A39-lk3 : DT - 80 m2 - xây 3,5 tầng. Đường 13m. Hướng Tây Nam giá 5.9 tỷ(gồm đất + nhà)
Lô A43-lk5: DT - 80 m2 - xây 3,5 tầng. Đường 13m. Hướng Đông Bắc hoặc Tây Nam giá 5.9 tỷ (gồm đất + nhà)
Lô A41-lk4: DT - 99 m2 - xây 3,5 tầng. Đường 13m. Hướng Bắc, giá 6 tỷ (gồm đất + nhà).
Lô A20-NV9: DT 104 m2 - xây 3,5 tầng. Đường 13m. Hướng Đông Bắc hoặc Tây Nam, giá 6,2 tỷ (gồm đất + nhà).
Lô A12-lk1: DT - 102 m2- xây 3,5 tầng. Đường 13m. Hướng Đông Bắc, giá 6,3 tỷ (gồm đất + nhà)
Lô A38- NV16: DT - 120 m2- xây 3,5 tầng. Đường 13m. Hướng Tây Nam hoặc hướng Đông giá 6.8 tỷ (Gồm đất + nhà)
Lô A11- NV5: DT - 120 m2- xây 3,5 tầng. Đường 13m. Hướng Tây Nam hoặc hướng Đông giá 6.9 tỷ (Gồm đất + nhà)
Lô A22- NV10: DT - 160 m2- xây 3,5 tầng. Đường 13.5m. Hướng Đông giá 8.9  tỷ(Gồm đất + nhà)
Lô A10- NV4: DT - 160 m2- xây 3,5 tầng. Đường 13.5m. Hướng Tây Nam giá 8.6  tỷ(Gồm đất + nhà)
Lô A36- NV15: DT - 120 m2- xây 3,5 tầng. Đường 13m. Hướng Nam hoặc hướng Bắc giá 6.9 tỷ (Gồm đất + nhà)
Lô A32- NV13: DT - 120 m2- xây 3,5 tầng. Đường 13m. hướng Đông giá 6.8 tỷ(Gồm đất + nhà)
Lô A33- NV14: DT - 114 m2- xây 3,5 tầng. Đường 13m. Hướng Nam  giá 6.8 tỷ(Gồm đất + nhà)

LIỀN KỀ KHU B GELEXIMCO LÊ TRỌNG TẤN

 • • Đường 18.5m.

  Lô B47 - LK : DT 85m2 hướng ĐN giá 50tr/m2.
  Lô B19 - LK : DT 100m2 hướng ĐN giá 50 tr/m2 ( Ký trực tiếp chủ đầu tư, đóng tiền theo tiến độ).
  Lô B21 - LK8 : DT 60m2 hướng TB giá 53tr/m2 (đường 18,5m).

  • Đường 13.5m.

  Lô B8 - LK : DT 90m2 hướng ĐN giá 48 tr/m2( mặt tiền 6m).
  Lô B5 - LK : B46 DT 75m hướng ĐN giá 48tr/m2 ( mặt tiền 5m).
  Lô B9 - LK : DT 90m2 hướng TB giá 49 tr/m2 ( mặt tiền 6m).
  Lô B9 - LK : DT101m2 hướng TN giá 49 tr/m2 ( mặt tiền 7.5m đầu hồi ).
  Lô B21 - LK : DT 60m2 hướng ĐN giá 46tr/m2.
  Lô B37 - LK : DT 60m2 hướng ĐB giá 42tr/m2.
  Lô B44 - LK : DT 60m2 hướng TN giá 47tr/m2. ( nhìn ra kênh, đường đôi rộng đẹp).
  Lô B25 - NV : DT 120m2 hướng ĐN giá 32tr/m2 ( mặt tiền 6m, 2 mặt thoáng).
  Lô B28 - LK : DT 100m2 hướng TN giá 32tr/m2 ( nhìn ra chợ).
  Lô B26 - BT : DT 240m2 hướng ĐN giá 29tr/m2 ( biệt thự, mặt tiền 12m).
  Lô B32 - BT : DT 240m2 hướng NAM giá 29tr ( biệt thự, nhìn vườn hoa).
  Lô B34 - LK : DT 75m2 hướng NAM giá 40tr ( nhìn vào chợ )
  Lô B50 - LK : DT 85m2 hướng ĐN giá 54tr ( mặt đường to cổng vào )
  Lô B19 - LK : DT 100m2 hướng ĐN giá 49tr ( mặt đường to cổng vào )

LIỀN KỀ KHU C GELEXIMCO LÊ TRỌNG TẤN

• Đường 13.5m.
Lô C58 - LK :  DT 75m2 hướng TN giá 52 tr/m2 (mặt tiền 5m).
Lô C59 - LK :  DT 75m2 hướng TN giá 50 tr/m2 (mặt tiền 5m).
Lô C57 - LK : DT 54m2 hướng ĐB giá 52tr/m2.
Lô C57 - LK : DT 75m2 hướng ĐB giá 50 tr/m2.
Lô C53 - NV : DT 120m2 hướng ĐB giá 33 đến 35 tr/m2.
Lô C21 - NV : DT 160m2 hướng TN giá 38 tr/m2.
Lô C11 - NV : DT 160m2 hướng TB hoặc ĐN giá 40 đến 45tr/m2.
Lô C16 - NV : DT 160m2 hướng ĐN giá 40 tr/m2
Lô C5 - NV : DT 120m2 hướng TN giá 43tr/m2.
Lô C7 - LK : DT 95m2 hướng ĐN giá 55tr/m2.
Lô C8 - LK : DT 95m2 hướng ĐN giá 49tr/m2.
Lô C9 - LK : DT 95m2 hướng ĐB giá 48 tr/m2.
Lô C43 - LK : DT 80m2 hướng TN giá 46 tr/m2.
Lô C52 - LK : DT 80m2 hướng TB giá 51 tr/m2.
Lô C38 - NV : DT 114m2 hoặc TB giá 48tr/m2.
Lô C39 - NV : DT 114m2 hướng TB giá 45 tr/m2.
Lô C32 - BT : DT 320m2 hướng TN giá 35tr/m2.
Lô C13 - LK: DT 100m2 hướng ĐN giá 46tr/m2 ( nhìn sang nhà trẻ )
Lô C13 - LK: DT 100m2 hướng TB giá 46tr/m2
Lô C14 - LK: DT 100m2 hướng ĐN giá 46tr/m2
Lô C14 - LK: DT 100m2 hướng TB giá 46tr/m2
Lô C12 - BT: DT 260m2 hướng TB giá 40tr/m2 ( Chân 4 toà chung cư )
Lô C12 - BT: DT 260m2 hướng ĐN giá 40tr/m2 ( Chân 4 toà chung cư )

• Đường 20.5m.

Lô C24 - NV : DT 200m2 hướng ĐN giá 49tr/m2.
Lô C7 - LK : DT 95m2 hướng TB giá 89tr/m2.
Lô C8 - LK : DT 95m2 hướng TB giá 90tr/m2.
Lô C9 - LK : DT 95m2 hướng TB giá 90tr/m2.
Lô C10 - LK : DT 95m2 hướng TB giá 92tr/m2.
Lô C25 - NV : DT 145m2 hướng TN giá 47tr/m2.
Lô C27 - NV : DT 200m2 hướng ĐN giá 48tr/m2.( đường trục chính đô thị).

• Đường 25m.

Lô C40 - NV : DT 114m2 hướng ĐN giá 50tr/m2.
Lô C39 - NV : DT 114m2 hướng ĐN giá 52tr/m2.
Lô C38 - NV : DT 114m2 hướng ĐN giá 58tr/m2.

LIỀN KỀ KHU D GELEXIMCO LÊ TRỌNG TẤN

 • Đường 13.5m.
  Lô D10 - NV : DT 108m2 hướng TN giá 36tr/m2 (bao tên).
  Lô D10 - NV : DT 114m2 hướng TB giá 33 tr/m2.
  Lô D14 - NV : DT 120m2 hướng TN giá 30 tr/m2.
  Lô D48 - LK : DT 87m2 giá 35 tr/m2 ( mặt tiền 6m).
  Lô D11 - NV : DT 120m2 gần chung cư hướng Tây Nam giá 42tr/m2.
  Lô D25 - NV : DT 144m2, MT 6m, đường 13.5m, hướng TB, giá 35tr/m2.
  Lô D3 - NV : DT 114m2 hướng Đông Nam giá 48tr/m2.
  Lô D4 - NV : DT 120m2 hướng Tây Nam giá 43tr/m2 ( đất chưa xây, đối diện vườn hoa).
  Lô D8 - NV : DT 120m2, xây thô 4 tầng, hướng TB, giá 4.9 tỷ/căn.(gồm cả đất và nhà)
  Lô D6 - NV : DT 120m2, xây thô 4 tầng, hướng TN, 4,9 tỷ/căn.(Gồm cả đất và nhà).
  Lô D6 - NV : DT 120m2 xây thô 4 tầng hướng ĐB giá 5,3 tỷ ( đất và nhà,đối diện vườn hoa).
  Lô D13 - NV : DT 114m2, MT 6m, hướng ĐN, giá 5 tỷ/căn (gồm đất và nhà)
  Lô D36 - NV : DT 200m2, MT 10m, hướng TB, giá 30 đến 35 tr/m2.
  Lô D34 - BT : DT 300m2, MT 12m, hướng TB, giá 26 tr/m2 (đối diện trường học).
  Lô D21 - NV: DT 160m2, MT 8m, hướng TB hoặc ĐN, giá 32 tr/m2.

  • Đường 20.5m

  Lô D10 - NV : DT 114m2 hướng ĐN giá 44tr/m2 ( đường 20.5m).
  Lô D13 - NV : DT 114m2 hướng TB giá đất 39 tr/m2 + xây thô

  • Đường 25m.

  Lô D25 - NV : DT 144m2, MT 6m, đường 25m, hướng ĐN, giá 43 tr/m2.
  Lô D24 - NV : DT 144m2, MT 6m, đường 25m, hướng ĐN, giá 49 tr/m2.
  Lô D49 - NV : DT 144m2, MT 6m, đường 25m, hướng TB, giá 39 tr/m2.
  Lô D28 - NV : DT 144m2, MT 6m, đường 25m, hướng ĐN, giá 45 tr/m2.

LIỀN KỀ GELEXIMCO LÊ TRỌNG TẤN

Tiếp nối những thành công sau hàng loạt dự án làm nên thương hiệu bất động sản của tập đoàn Geleximco như: An Bình City, Gelexia Riverside, Gemek Premium,... Mới đây, Geleximco đã chính thức ra mắt dự án nhà phố thương mại Liền Kề Lê Trọng Tấn - thuộc quần thể khu đô thị Geleximco tại Hoài Đức, Hà Nội.

 • Chủ đầu tư: Công ty CP XNK Tổng hợp Hà Nội (GELEXIMCO GROUP)
 • Vị trí: Dọc 2 bên đường Lê Trọng Tấn nối từ Láng Hoà Lạc xuống Quang Trung, Hà Đông
 • Quy mô: 135ha chia làm 4 khu A, B, C, D với quy mô dân số ước tính khoảng 26.069 người.
 • Tổng mức đầu tư: 3.000 tỷ VNĐ
 • Khu Biệt Thự Liền Kề thuộc quần thể KĐT Geleximco nằm trong phân khu C & D

VỊ TRÍ DỰ ÁN LIỀN KỀ GELEXIMCO LÊ TRỌNG TẤN

Khu liền kề Geleximco được quy hoạch nằm trên đường Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội. Đây là khu vực đầy tiềm năng phát triển khi UBND TP. Hà Nội quy hoạch làm đô thị vệ tinh kết nối trực tiếp vào khu vực trung tâm của thành phố chính vì vậy cơ sở hạ tầng giao thông & các công trình công cộng luôn được ưu tiên phát triển.

> Phía Bắc: Tiếp giáp đường Vành đai 3.5
> Phía Nam: Giáp trung tâm thương mại Aeon Mall Hà Đông
> Phía Đông: Giáp Dự án đầu tư Khu giáo dục Nguyễn Trãi
> Phía Tây: Khu liền kề biệt thự Geleximco A & B

Đặc biệt, dự án liền kề Geleximco Lê Trọng Tấn còn nằm trong trung tâm của nhiều KĐT lớn như: Vinhomes Thăng Long, Park City, khu đô thị An Hưng, KĐT Nam Cường - Dương Nội cùng nhiều toà căn hộ chung cư sức chứa hàng nghìn người, chính yếu tố này thúc đẩy sự phát triển của mô hình nhà ở shophouse (mô hình kết hợp giữa ở và kinh doanh, thương mại) luôn hấp dẫn các nhà đầu tư thông thái.

TIỆN ÍCH LIỀN KỀ GELEXIMCO LÊ TRỌNG TẤN

Biệt Thự Liền Kề Lê Trọng Tấn được xây dựng tại mặt phố đường Lê Trọng Tấn mặt đường 60m

Hạ tầng tiện ích xung quanh đã đi vào hoạt động 80%, với 8 tòa chung cư sắp xây dựng

Hiện đã xây 2 tòa chung cư ICID, khu C - D được quy hoạch đồng bộ với quy mô 3.000 tỷ

MẶT BẰNG THIẾT KẾ LIỀN KỀ GELEXIMCO THỰ LÊ TRỌNG TẤN

Khu liền kề Lê Trọng Tấn là sự kết hợp hoàn hảo giữa không gian kinh doanh sầm uất, nhộn nhịp với cuộc sống tiện nghi, đẳng cấp bao bọc bởi cảnh quan xanh mang đến vẻ đẹp chan hoà cùng thiên nhiên. Mỗi căn biệt thự liền kề Geleximco được thiết kế hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế với 3 tầng và 1 tum có diện tích linh hoạt từ 60m2 đến 357m2 .

 • Mặt tiền: 4m - 13m
 • Số tầng cao: 3 tầng và 1 tum
 • Mật độ xây dựng: 75%
 • Đường rộng 13,5m - 17,5m - 20,5m - 27m - 42m

GIÁ BÁN BIỆT THỰ LIỀN KỀ GELEXIMCO LÊ TRỌNG TẤN

 • Giá Bán Các Căn liền kề diện tích từ 54m2 - 200m2
 • Giá Bán : 30 triệu đến 65 triệu tùy vị trí mặt đường
 • Giá Xây giao động từ 1 tỷ đến 1,8 tỷ/căn
 • Thanh toán 100% tiền đất và xây nhận sổ đỏ sau 20 ngày làm việc
 • Hotline : 0918196889 - 0362108888

NHẬN ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DỰ ÁN

 

TOP Call Now Button